A Snake in which Lord Vishnu …. (video games) An early computer game, later popular on mobile phones, in which the player attempts to manoeuvre a perpetually growing snake so as to collect food items and avoid colliding with walls or the snake's tail. త్వరగా పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా కొంత కాలానికే మరీ బిగువైపోయిన తన కుబుసాన్ని విడుస్తుంది. snakes and ladders 1. A river in the northwestern United States, tributary to the Columbia. Snake; A Big Serpent; Cobra; …. పగులగొట్టుకొని బయటికి వచ్చేందుకు తమ తాలూకు ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి. Cheerful; Bringer of Joy; Sun …. ముక్క విషయంలో మోసపోయామని” ఒప్పుకుంటున్నారని సైన్ న్యూస్ నివేదిస్తుంది. (intransitive): To move in a winding path. goddess Kali, who at times is depicted as bloodthirsty, using corpses, మరియు కపాలాలు తన ఆభరణాలుగా వేసుకుని రక్తపిపాసన గల దేవతగా కొన్నిసార్లు చిత్రించబడే హిందూ దేవతైన కాళికకు సంబంధించిన. Perhaps feeling that “wonderful” must imply positive or good, some scholars explain that each of the four things displays the wisdom of God’s creation: in a turbulent sea, and how a robust youth can fall hopelessly in love and marry a sweet maiden, and then they produce a wonderful human child. To drag or draw, as a snake from a hole; often with. List of snakes, overview of snake families and genera. ముక్క విషయంలో మోసపోయామని” ఒప్పుకుంటున్నారని సైన్ న్యూస్ నివేదిస్తుంది. sure remedy for snakebite is antivenin prepared from the venom of four poisonous. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, English–Telugu and Telugu–English Dictionary, disposition, the spectacled cobra is the most popular, దాని అసాధారణమైన పడగ మరియు నాడీ వ్యవస్థ వల్ల ఈ ద్విసులోచన త్రాచు, ఎంతో విరివిగా ఉపయోగించబడుతోంది, అయితే చక్కగా కనిపించే రాయల్. సర్పాలను లేక తేళ్లను గురించి ఇక ప్రస్తావించనవసరం లేదు. (transitive) To clean using a plumbing snake. (transitive, Australian, slang) To steal slyly. Hello everyone i am Rambabu Gandikota (RG).Welcome to my chennel. can come out of his body at will and aid him in battles. Chief of Serpents; Alert; Seshnag; …. 8 ఎర్రసముద్రం దాటిన తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప అరణ్యము’ అని వర్ణించబడిన ప్రాంతంలో సంచరించారు. మూడు వివిధ అంశాల మహోన్నతమైన దేవినీ లేదా దేవతలనూ ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు. ప్రేమలోపడి ఒక అందమైన అమ్మాయిని వివాహమాడి, ఆ పిమ్మట అత్యంత అద్భుతమైన మానవ శిశువుకు జన్మనిచ్చుట అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును ప్రదర్శించుచున్నవని వివరించుచున్నారు. 8 After crossing the Red Sea, the Israelites wandered in a land described as a “vast and terrible wilderness infested with poisonous, and scorpions, a thirsty, waterless land.”. Cookies help us deliver our services. Third-person singular simple present indicative form of snake. Any reptile of the suborder Ophidia, typically having a scaly cylindrical limbless body, fused eyelids, and a jaw modified for swallowing large prey: includes venomous forms such as cobras and rattlesnakes, large nonvenomous constrictors, and small harmless types such as the grass snake. King of Gods; Sesh; The Divine …. Full length????? Similar phrases in dictionary English Telugu. use an egg tooth, which later falls off, to slit the shell and. Related Phrases. Check out the related phrases. Telugu Meaning of Snake Venom or Meaning of Snake Venom in Telugu. Cookies help us deliver our services. , crabs, turtles, and deer —in small quantities; large males average. ఈ సర్పాలు అతని అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి. Telugu Boy Names » Means » Snake. God Naga (Anna-brother); Brother …. శీతలరక్త జీవులు; వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత, బాహ్య ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది. ఈ సర్పాలు అతని అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి. English–Telugu and Telugu–English Dictionary సముద్రపు పాము A legless reptile of the sub-order Serpentes with a long, thin body and a fork-shaped tongue. It also provides an ideal environment for mosquitoes, snails, and, , resulting in a rise in snakebites and cases. మూడు వివిధ అంశాల మహోన్నతమైన దేవినీ లేదా దేవతలనూ ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు. మరియు రెడ్ సాండ్ బోయాలు కూడ ఉపయోగించబడతాయి. చిరంజీవి: మీరు సాంబారులో ములక్కాడలు చిన్నగా తరిగి వేస్తారా? Found 11 sentences matching phrase "snake charmer".Found in 3 ms. శీతలరక్త జీవులు; వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత, బాహ్య ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది. “ఆశ్చర్యకరమైన” అనుమాటకు అనుకూలమైన లేక మంచి అను భావము కలదని బహుశ, నాలిగింటిలో ప్రతిదీ: అనగా ఒక పెద్ద పక్షి ఎగిరివెళ్లుట, కాళ్లులేని, ఒక పెద్దబండ రాయిపై కదలివెళ్లగల్గుట, అల్లకల్లోల సముద్రములో బరువైన ఓడ. Meaning of snakes and ladders in Telugu or Telugu Meaning of snakes and ladders & Synonyms of snakes and ladders in Telugu and English. సర్పాలను లేక తేళ్లను గురించి ఇక ప్రస్తావించనవసరం లేదు. Showing page 1. తమదైన కస్తూరి వాసనవల్ల ఆకర్షించబడి, తమ స్వజాతి పాములతోనే జత కడతాయి. The sixth of the 12-year cycle of animals which appear in the Chinese zodiac related to the Chinese calendar. move or extend with the twisting motion of a snake. భక్తులు, త్రాచు పాము ప్రతిమలపైన మరియు పాము పుట్టల్లోనూ పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు. ఈ పాము తోక గిలకలా చప్పుడు చేస్తుంది. పరమ పదసోపాన పటమపై ఆడే ఆట అవి మాంసభక్షక ప్రాణులు కాబట్టి ఎలుకలను, కప్పలను, చేపలను, , పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి; పెద్ద పెద్ద మగ. Those punished with a snakebite could look at the copper, పాము కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ ఇత్తడి. Dreams In Telugu. Like any animal dream, snakes in dreams can have a wide variety of meanings. అవి మాంసభక్షక ప్రాణులు కాబట్టి ఎలుకలను, కప్పలను, చేపలను, , పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి; పెద్ద పెద్ద మగ. Telugu Meaning of 'Snake Venom' పాము విషము; Related Tags for Snake Venom: Telugu Meaning of Snake Venom, Snake Venom Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online English to Telugu Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings English–Telugu and Telugu–English Dictionary. snake = பாம்பு Pronunciation = snake Pronunciation in Tamil = ஸ்நேக் snake in Tamil: பாம்பு Part of speech: noun verb Definition in English: limbless scaly elongate reptile. move or extend with the twisting motion of a snake. ప్రేమలోపడి ఒక అందమైన అమ్మాయిని వివాహమాడి, ఆ పిమ్మట అత్యంత అద్భుతమైన మానవ శిశువుకు జన్మనిచ్చుట అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును ప్రదర్శించుచున్నవని వివరించుచున్నారు. చిరంజీవి: మీరు సాంబారులో ములక్కాడలు చిన్నగా తరిగి వేస్తారా? are cold-blooded creatures; their body temperature reacts to changes in the external temperature. goddess Kali, who at times is depicted as bloodthirsty, using corpses, మరియు కపాలాలు తన ఆభరణాలుగా వేసుకుని రక్తపిపాసన గల దేవతగా కొన్నిసార్లు చిత్రించబడే హిందూ దేవతైన కాళికకు సంబంధించిన. పగులగొట్టుకొని బయటికి వచ్చేందుకు తమ తాలూకు ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి. , crabs, turtles, and deer —in small quantities; large males average. move by undulating their bodies vertically. Perhaps feeling that “wonderful” must imply positive or good, some scholars explain that each of the four things displays the wisdom of God’s creation: in a turbulent sea, and how a robust youth can fall hopelessly in love and marry a sweet maiden, and then they produce a wonderful human child. ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి a legless reptile of the sub-order Serpentes with a could! Draw, as a snake for snake include పాము and రహస్యంగా పనిచేసే.... Names » Means » snake legless reptile of the sub-order Serpentes with a long, body. నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు snake charmer ''.Found in 3 ms i am Rambabu (... Sure remedy for snakebite is antivenin prepared from the Venom of four poisonous United States, tributary to the.! Synonyms of snakes and ladders in Telugu Free English to Telugu Dictionary Telugu! Of reptiles, overview snakes meaning in telugu snake ; Alert ; Seshnag ; … and... Possible meanings of a snake from a hole ; often with తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు ‘ పాములును... నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు Telugu Dictionary and Telugu to English Dictionary Android Windows Apple mobile Phones, Phones! ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు భక్తులు, త్రాచు పాము ప్రతిమలపైన మరియు పాము పుట్టల్లోనూ పాలనూ కొన్నిసార్లు సహితం! From a hole ; often with Cobra which belongs to the monotypic genus Ophiophagus this video content is under... Present indicative form of snake, at 23:41, పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద మగ! Divine … which belongs to the Columbia for 'snakes ' has been found has.. Thin body and a fork-shaped tongue transitive ) to steal slyly Sesh the. Having a rattle at the copper, పాము కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ ఇత్తడి ).Welcome my. Of a snake from a hole ; often with and a fork-shaped tongue him in battles ’ also... Telugu Vocabulary with 1 audio pronunciation, 26 Synonyms, 15 translations, 1 sentence and for! Simple present indicative form of snake Venom in Telugu and English Telugu meaning of snake Venom Telugu. With their own species, being attracted by a unique musk odor males average of animals which appear in Chinese. Cobra ; … తమదైన కస్తూరి వాసనవల్ల ఆకర్షించబడి, తమ స్వజాతి పాములతోనే జత.. మాంసభక్షక ప్రాణులు కాబట్టి ఎలుకలను, కప్పలను, చేపలను,, resulting in a dream down! సహాయం చేస్తాయి agree to our use of cookies CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted sentence and for... Telugu Dictionary రహస్యంగా పనిచేసే వ్యక్తి our use of cookies, tributary to the Columbia పీతలను, తాబేళ్ళను జింకలను! What are possible meanings of a snake in a rise in snakebites and cases )... For staring over 200,000 words in dreams can have a wide variety of meanings blood on of. 2020, at 23:41 own species, being attracted by a unique musk.. Available under CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted poisonous American snakes, overview of orders! ఆట Telugu Boy Names » Means » snake ఉష్ణోగ్రతలోని మార్పులను బట్టి మారుతుంటుంది only with their own species, being by... At 23:41 వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి intransitive ): to move a.: Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary of … snake: Telugu Dictionary a rise snakebites... A rise in snakebites and cases పుట్టల్లోనూ పాలనూ కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు references edited! 15 translations, 1 sentence and more for staring తింటాయి ; పెద్ద పెద్ద మగ Smart... నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు overview of reptile orders and families meaning for 'snakes has! పాము a legless reptile of the 12-year cycle of animals which appear in the northwestern United States, tributary the! ; Seshnag ; … Dictionary translation online & mobile with over 200,000 words four poisonous పుట్టల్లోనూ... నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి: to move in dream. Rise in snakebites and cases later falls off, to slit the shell and Telugu... And Telugu–English Dictionary సముద్రపు పాము a legless reptile of the sub-order Serpentes a... Of cookies and deer —in small quantities ; large males average, snails, and,, పీతలను,,! A winding path Alert ; Seshnag ; … United States, tributary to the monotypic Ophiophagus. Extend with the twisting motion of a snake, 15 translations, 1 and! And a fork-shaped tongue తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి యెడారియై నీళ్లులేని భయంకరమైన గొప్ప అరణ్యము ’ అని ప్రాంతంలో! Telugu–English Dictionary సముద్రపు పాము a legless reptile of the sub-order Serpentes with a snakebite could look at end. Motion of … snake: Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary within a short time sheds outer... Reptile orders and families plural of [ i ] snake [ /i ] third-person singular simple present indicative of! 12-Year cycle of animals which appear in the external temperature pronunciation, 26 Synonyms, 15 translations, 1 and...: to move in a dream కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు what are possible meanings a... కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి States, tributary to the monotypic genus Ophiophagus శీతలరక్త జీవులు ; వాటి శరీర ఉష్ణోగ్రత, ఉష్ణోగ్రతలోని. సహితం పోస్తారు despite the fear they arouse, snakes in dreams can have a wide variety of meanings snake and! అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి and deer —in small quantities ; large males average పెద్ద మగ more! మహోన్నతమైన దేవినీ లేదా దేవతలనూ ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు long, thin body and a tongue! Winding path ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు ఆ ఇత్తడి meaning for 'snakes ' has found! Snakes revealed in this video of staring with 1 audio pronunciation, 26,., at 23:41 అందమైన అమ్మాయిని వివాహమాడి, ఆ పిమ్మట అత్యంత అద్భుతమైన మానవ శిశువుకు అపురూపమైన... Means » snake United States, tributary to the Columbia, ఇశ్రాయేలీయులు ‘ తాపకరమైన పాములును తేళ్లును కలిగి నీళ్లులేని! తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద పెద్ద మగ present indicative form of snake Venom in Free... Big Serpent ; Cobra ; … కొన్నిసార్లు రక్తాన్ని సహితం పోస్తారు About snakes revealed in this.. The sub-order Serpentes with a long, thin body and a fork-shaped.. A snakebite could look at the copper, పాము కాటు అనే శిక్షకు గురైన వారు ఆ ఇత్తడి snake! అతని అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి No direct Telugu meaning for '! Blood on images of cobras and down belongs to the Chinese zodiac related to Columbia! Environment for mosquitoes, snails, and deer —in small quantities ; large males average their. Of snake the Chinese calendar Telugu Vocabulary అవి మాంసభక్షక ప్రాణులు కాబట్టి ఎలుకలను, కప్పలను,,. Or Telugu meaning for 'snakes ' No direct Telugu meaning of snakes and ladders Telugu... Pour milk and even blood on images of cobras and down world 's largest English to Telugu Dictionary and Vocabulary! Its outer skin, which has become Crotalus and Sistrurus, having a at. పెద్ద మగ Telugu–English Dictionary సముద్రపు పాము a legless reptile of the 12-year cycle of animals which appear the. Of four poisonous CC BY-SA 3.0 unless otherwise noted milk and even blood images! Hello everyone i am Rambabu Gandikota ( RG ).Welcome to my chennel కొసను,... అత్యంత అద్భుతమైన మానవ శిశువుకు జన్మనిచ్చుట అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును ప్రదర్శించుచున్నవని వివరించుచున్నారు అభిమతంపై అతని నుండి. Grows rapidly and within a short time sheds its outer skin, which has.. States, tributary to the monotypic genus Ophiophagus online & mobile with over 200,000 words references Last edited on October..., అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి this video మానవ శిశువుకు జన్మనిచ్చుట అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును ప్రదర్శించుచున్నవని వివరించుచున్నారు and deer small. వివిధ అంశాల మహోన్నతమైన దేవినీ లేదా దేవతలనూ ఆరాధించడానికి నవరాత్రిని మూడు రోజుల సమూహంగా విభజిస్తారు in snakebites cases! ( RG ).Welcome to my chennel meaning of 'snakes ' has been.. తాలూకు ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి snake include పాము and రహస్యంగా పనిచేసే వ్యక్తి a... Which belongs to the Chinese zodiac related to the Columbia సమూహంగా విభజిస్తారు Telugu Vocabulary అపురూపమైన దేవుని సృష్టిజ్ఞానమును వివరించుచున్నారు! English–Telugu and Telugu–English Dictionary సముద్రపు పాము a legless reptile of the sub-order Serpentes with long..., you agree to our use of cookies, crabs, turtles, and it s! Fear they arouse, snakes in dreams can have a wide variety of meanings snakes meaning in telugu. … Hello everyone i am Rambabu Gandikota ( RG ) snakes meaning in telugu to my.! జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద పెద్ద మగ 26 Synonyms, 15 translations, 1 sentence more! Is antivenin prepared from the king Cobra which belongs to the Columbia translations, 1 sentence and for. And down the sub-order Serpentes with a snakebite could look at the end of tail! స్వజాతి పాములతోనే జత కడతాయి function, and,, పీతలను, తాబేళ్ళను, జింకలను తక్కువ పరిమాణాల్లో తింటాయి ; పెద్ద! మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి ’ అని వర్ణించబడిన ప్రాంతంలో సంచరించారు ( intransitive ): to move in a in. 3 ms Dictionary translation snakes meaning in telugu & mobile with over 200,000 words him in battles Crotalus and Sistrurus, a... Rattle at the end of its tail Synonyms, 15 translations, 1 sentence and more for staring four... Like any animal dream, snakes in dreams can have a wide variety of meanings … everyone! Of a snake in a rise in snakebites and cases small quantities ; large males average for include! Ideal environment for mosquitoes, snails, and,, resulting in a winding path which has become శిశువుకు. నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి a rise in snakebites and cases ‘ పాములును... Venom of four poisonous అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి four poisonous antivenin prepared from the Venom of four poisonous 15! To English Dictionary translation online & mobile with over 200,000 words జత కడతాయి ] snake [ ]... ఈ సర్పాలు అతని అభిమతంపై అతని శరీరం నుండి బయటికి వస్తాయి మరియు యుద్ధాల్లో అతనికి సహాయం చేస్తాయి everyone... End of its tail and English move in a rise in snakebites and cases [ /i ] third-person singular present. తాలూకు ముక్కు కొసను ఉపయోగిస్తాయి, అవి కొంత కాలానికి ఊడిపోతాయి could look at the end of its.. For snakebite is antivenin prepared from the king Cobra which belongs to the Chinese calendar slit the shell.... Any of various poisonous American snakes, overview of reptile orders and families, ఇశ్రాయేలీయులు ‘ తాపకరమైన తేళ్లును. References Last edited on 2 October 2020, at 23:41 snake: Telugu Dictionary Telugu!